Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Asian Short-toed Lark [engelsk]    Saltdverglerke [norsk]   Calandrella cheleensis [latin]   Fåtallig Happy Island. Største antall 10 den 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no