Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Askekronetyrann [norsk]    Grey-crowned Flycatcher [engelsk]   Tolomomyias poliocephalus [latin]   1 TRC 7.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no