Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Asp [norsk]    Aspius [latin]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
ASP [norsk]    ASP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 25 omtrentlig(e)
Asper [latin]    ru, ujevn [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
grasp [engelsk]    begripe, skjønne, fatte [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
grasp [engelsk]    grep (på ting); fatteevne; gripe; forstå [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Aspekt [norsk]    Vinkel, Rett mot og Parallell refererer til ulike aspekt ved kommunikasjonsflaten. En kommunikasjonsflate kan ha flere ulike kvaliteter. For eksempel, en og samme kommunikasjonsflate kan være Rett mot vei 'A' og Vinkel på vei 'B'. Derfor, kan summen av aspekt være høyere enn summen av alle plakatene eller kommunikasjonsflatene.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
aspect [engelsk]    utseende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ASPHALT [engelsk]    Asfalt [norsk]    A VERY COMPLEX COMBINATION OF HIGH MOLECULAR WEIGHT ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING A RELATIVELY HIGH PROPORTION OF HYDROCARBONS HAVING CF VARIOUS METALS SUCH AS NICKEL, IRON, OR VANADIUM. IT IS OBTAINED AS THE NON-VOLATILE RESIDUE FROM DISTILLATION OF CRUDE OIL OR BY SEPARATIO [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ASP.NET [norsk]    ASP.NET [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asparges [norsk]    asparagus [engelsk]   asperges [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
aspirate [engelsk]    suge inn, suge ut, ta ut, trekke ut, tømme [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
asphyxia [engelsk]    asfyksi [norsk]   Kvelning, eller mangel på puls. En som er asfyktisk lider av åndenød.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Aspartam [norsk]    E951 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Aspartam [norsk]    E951 [E-stoff]   søtstoff, smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
osp, asp [norsk]    suhpi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
aspiratio [med. el. latin]    aspirasjon [norsk]   Aspirere betyr å suge opp eller trekke ut noe. Vanligvis brukes det om bevisstløse personer som får mageinnhold ned i halsen, og dermed kan få en lungebetennelse (aspirasjonslungebetennelse).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
aspiration [engelsk]    higen, streben, trakting; forhåpning; pust, åndedrett; oppsuging [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ASP-bufring [norsk]    ASP buffering [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aspect ratio [norsk]    Forholdet mellom høyden og bredden i et bilde.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
aspect ratio [engelsk]    størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aspect ratio [engelsk]    størrelsesforhold [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aspitrigla cuculus [latin]    Tverrstripet knurr  [norsk]   Red gurnard [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Aspitrigla cuculus [latin]    Tverrstripet knurr [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, knurrfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aspirasjonsdetektor [norsk]    En detektor som trekker til seg luften fra rommene, fjerner støv og fuktighet, for så å "lukte" om det er gasser i luften som indikerer brann.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
aspartat-amino-transferase [med. el. latin]    asat [norsk]   Et enzym som finnes i kroppen, hovedsaklig i lever og hjerte. Vanligvis er det lite av dette enzymet i blodet, men verdiene stiger ved hjerteinfarkt og lever-sykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Aspirat primo Fortuna labori [latin]    Fortune smiles upon our first effort [engelsk]   (Virgil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aspice, officio fungeris sine spe honoris amplioris [latin]    Face it, you're stuck in a dead end job [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom