Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aspekt [norsk]    Vinkel, Rett mot og Parallell refererer til ulike aspekt ved kommunikasjonsflaten. En kommunikasjonsflate kan ha flere ulike kvaliteter. For eksempel, en og samme kommunikasjonsflate kan være Rett mot vei 'A' og Vinkel på vei 'B'. Derfor, kan summen av aspekt være høyere enn summen av alle plakatene eller kommunikasjonsflatene.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup