Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Assistert befruktning [norsk]    Alle behandlingsmetoder for å oppnå graviditet ved medisinsk hjelp.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Assistert befruktning [norsk]    En rekke prosedyrer som brukes for å oppnå befruktning uten samleie, blant annet IVF og GIFT.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Assistert befruktning [norsk]    En rekke prosedyrer som brukes for å oppnå befruktning uten samleie, blant annet IVF og GIFT.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB