Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Asurstrupeparadisfugl [norsk]    Victoria's Riflebird [engelsk]   Ptiloris victoriae E [latin]   2FF Mt. Lewis 13.11., 2-3FF Curtain Fig Tree NP 14.11., 2MM og 2-3FF Crater NP og Lake Eacham NP 15.11. og 1M og 1F Cathedral Fig Tree NP 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no