Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Ataksi [norsk]    ikke samordnete, usikre, ustø, klossete bevegelser
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Ataksi [norsk]    det å ha dårlig koordinerte bevegelser.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
ataksi [norsk]    ataxi [med. el. latin]   Nedsatt evne til koordinerte muskelbevegelser. Blant annet kan gangen være ustø. Årsaker kan være dykking, hjerneslag og alkoholpåvirkning.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no