Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Atlantic hookear sculpin [engelsk]    Krokulke  [norsk]   Artediellus atlanticus europaeus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet