Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Atlantic poacher [engelsk]    Tiskjegg  [norsk]   Agonus decagonus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet