Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Atlapetes fulviceps [latin]    Brunhodekjerrspurv [norsk]   Fulvous-headed Brush-Finch [engelsk]   3 Yala 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no