Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Atlapetes melanolaimus E [latin]    Black-faced Brush-Finch [engelsk]   (Tidligere regnet som underart av Rufou-naped Brush-Finch, Rustkronekjerrspurv Atlapetes rufinucha) 1 Manu Road 13.9., 3 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no