Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Atrac [norsk]    Komprimeringsformat fra Sony, som bl.a. brukes på SDDS lyd.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO