Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Atrichornis rufescens E [latin]    Rustkrattfugl [norsk]   Rufous Scrub-bird [engelsk]   1 hørt og 1 sett Lamington NP 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no