Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Attache [norsk]    Tittel på tjenestemenn ved diplomatiske stasjoner. Ik..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
attache [norsk]    legge ved, sende med [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
attached event [engelsk]    tilknyttet hendelse, tilknyttet hendelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
attached property [engelsk]    tilknyttet egenskap, tilknyttet egenskap [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft