Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Au pair [norsk]    en person mellom 18 og 30 år som får midlertidig opphold, i inntil to år, for å bo hos en norsk familie mot tjenesteytelser. Målsettingen er at vedkommende skal få økt sine språk- og fagkunnskaper samt utvidet allmenndannelsen ved å få bedre kjennskap til Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI