Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Audio and Video Tuning Wizard... [engelsk]    Justeringsveiviser for lyd og bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft