Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Auramin [synonym]    4,4'-Karbonimidoylbis(dimetylanilin) [norsk]   BENZENAMINE, 4,4'-CARBONIMIDOYLBIS[N,N-DIMETHYL-  [engelsk]   molekylformel: C17H21N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap