Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Auraminhydroklorid [synonym]    4,4'-Karbonimidoyl-bis(dimetylanilin) monohydroklorid [norsk]   BENZENAMINE, 4,4'-CARBONIMIDOYLBIS[N,N-DIMETHYL-, MONOHYDROCHLORIDE  [engelsk]   molekylformel: C17H22ClN3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap