Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Australian Magpie-lark [engelsk]    Parkskjærelerke [norsk]   Grallina cyanoleuca [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no