Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Australpelikan [norsk]    Australian Pelican [engelsk]   Pelecanus conspicillatus [latin]   10 Mount Carbine 13.11., 10+ Fong-on Bay 16.11., vanlig Cairns 17.-19.11., 2 mellom Woodenbong og Tenterfield 22.11., spredt i de indre områdene av New South Wales 24.-28.11., omkring Melbourne 2.12. og på Philip Island 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no