Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Australtjeld [norsk]    Pied Oystercatcher [engelsk]   Haematopus longirostris [latin]   2-4 Cairns 17.-19.11., 2 Peterborough 1.12., 10 mellom Peterborough og Melbourne 2.12., 2 Wilsons Prom 5. og 6.12. og 6-7 Corner Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no