Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Author Lists right [engelsk]    rettigheten Redigere lister [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft