Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Auto Density Control [engelsk]    Automatisk tetthetskontroll [norsk]   Den automatiske tetthetskontrollen gjør at skriveren gir jevn fargedekning.
Ordliste for skriverteknologi © OKI