Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Auto Trapping [engelsk]    Automatisk trapping [norsk]   Trapping gjør at tilstøtende farger overlapper hverandre. Slik kompensers feilregistrering når man skriver ut i cyan, magenta, gult og sort i et bilde. Automatisk trapping kan slås av og på i skriverens PostScript-driver.
Ordliste for skriverteknologi © OKI