Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Automatisk kobling av e-post [norsk]    E-mail Auto-linking [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft