Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Autosom [norsk]    Et hvilket som helst kromosom, unntatt kjønnskromosomene, X og Y.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
autosom [norsk]    kromosom som ikke er kjønns- kromosom.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Autosomal dominant nedarving [norsk]    Beskriver et trekk eller en sykdom hvor fenotypen uttrykkes i dem som har arvet bare en kopi av en bestemt gen-mutasjon (heterozygote). Refererer spesifikt til et gen på et av de 22 parene av autosomer.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Autosomal recessiv nedarving [norsk]    Beskriver et trekk eller en sykdom som krever tilstedeværelse av to kopier av en gen-mutasjon i et bestemt lokus for å kunne gi fenotypen. Referer spesifikt til gener på et av de 22 parene av autosomer.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge