Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Autosomal recessiv nedarving [norsk]    Beskriver et trekk eller en sykdom som krever tilstedeværelse av to kopier av en gen-mutasjon i et bestemt lokus for å kunne gi fenotypen. Referer spesifikt til gener på et av de 22 parene av autosomer.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge