Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Avkastning [norsk]    Endring i verdi fra det tidspunkt pengene ble investert.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
avkastning [norsk]    rate of return [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avkastning [norsk]    yield [engelsk]   [økon] (se også: interest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Avkastning [norsk]    Avkastningen uttrykker hvordan verdien på dine fondsandeler har utviklet seg i en gitt periode. Avkastningen som oppgis er netto, det vil si fratrukket de kostnader du må betale ved kjøp og salg.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Totalavkastning [norsk]    Total Shareholder Return [engelsk]   TSR [forkortelse]
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
Avkastningskurve [norsk]    Figur som viser en posisjons gevinst og tap som en funksjon av aksjekurs. Også kalt avkastningsprofil eller pay-off-kurve.
Derivatordliste © Oslo Børs
Kapitalavkastning [norsk]    Renter på innskudd og utbytte av aksjer er eksempler på kapitalavkastning. ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Direkte avkastning [norsk]    Forholdet mellom utbytte på en aksje og dagskursen, uttrykt i prosent.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Effektiv avkastning [norsk]    Forholdet mellom utbytte på en aksje og dagskursen, uttrykt i prosent.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
avkastning av et verdipapir [norsk]    yield of a security [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Avkastning på egenkapitalen [norsk]    Return on equity [engelsk]   Nettoresultat før minoritetsinteresser og avskrivning/nedskrivning på goodwill i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (per kvartal). Gjennomsnittlig egenkapital omfatter minoritetsinteresser og er eksklusive all goodwill.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea