Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Avspilling [norsk]    Now Playing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avspilling [norsk]    playback [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
direkteavspilling [avløserord]    streaming [norsk]   (av video og lyd over Internett)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
direkteavspilling [norsk]    streaming [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rask direkteavspilling [norsk]    Fast Streaming [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Live Meeting-avspilling [norsk]    Live Meeting Replay [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
intelligent direkteavspilling [norsk]    intelligent streaming [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft