Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Axis axis [latin]    Aksishjort [norsk]   Spotted Deer [engelsk]   Ett til to ind. sett flere dager i Keoladeo; maks. dagsantall ca. 10 ind. 23.2. Deretter 15 ind. på vei inn til Dhikala, Corbett 25.2. Relativt store flokker sett i Corbett 26. og 27.2. uten at de ble talt.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no