Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Azinfosmetyl [norsk]    PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[(4-OXO- 1,2,3-BENZOTRIAZIN-3(4H)-YL)METHYL] ESTER [engelsk]   molekylformel: C10H12N3O3PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap