Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aziridin [norsk]    AZIRIDINE [engelsk]    Etylenimin [synonym]   molekylformel: C2H5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
2-Metylaziridin [norsk]    AZIRIDINE, 2-METHYL- [engelsk]    Propylenimin, 4-Metylpiridin [synonym]   molekylformel: C3H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
AZIRIDINE, 1,1',1''-PHOSPHINYLIDYNE- TRIS[2-METHYL- [engelsk]    1,1',1''-Posfinylidyntris(2-metylaziridin) [norsk]    Tris[1-(2-metyl)azirindinyl]-5-fosfinoksid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap