Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Azoksybenzen [norsk]    DIAZENE, DIPHENYL-, 1-OXIDE [engelsk]   molekylformel: C12H10N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap