Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Azoospermi [norsk]    Ingen sædceller i sædvæsken.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Obstruktiv Azoospermi [norsk]    Ved denne tilstanden er det ingen sædceller i sædvæsken pga. en blokkering av passasjen noe sted mellom testikkelen og urinrøret. Hos noen kan årsaken være genetiske faktorer som kan overføres til avkommet. Menn med OA bør utredes for mutasjon i cystisk fibrosegenet. Det samme gjelder for mannens partner. Paret anbefales genetisk veiledning før assistert befruktning.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Non Obstruktiv Azoospermi [norsk]    NOA [akronym]   Ved denne tilstanden er det ingen sædceller i sædvæsken. Årsaken til dette er svikt i sædcelleproduksjon i testikkelvevet. Tilstanden ses hos 1 % av alle menn og hos ca.10 % av menn som søker assistert befruktning. Hos noen er årsaken genetiske faktorer som kan overføres til avkommet. Menn med NOA bør tilbys genetisk utredning med karyotyping og eventuelt undersøkelse for mikrodelesjoner (småforandringer) på Y-kromosomet. Paret anbefales genetisk veiledning før assistert befruktning.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken