Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
SULFURIC ACID, BERYLLIUM SALT (1:1) [engelsk]    Berylliumsulfat(VI) [norsk]   molekylformel: BeSO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap