Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
BGP [norsk]    BGP (Border Gateway Patrol) er en protokoll som bærer rutinginformasjon mellom ulike internettoperatører. Hele Internett er i dag basert på BGP-ruting. BGP gir et ryddig administrativt skille mellom ulike selvstendige nettverk. BGP brukes i dag mellom UNINETT og de største universitetene
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC