Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bind [engelsk]    binde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BIND [norsk]    BIND [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bind [norsk]    luovdi [samisk]   (s) (-vdd-) //Galle luovddi leat girjerájus 'Hvor mange bind har biblioteket?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
Binders [norsk]    Paper clip, invented by a Norwegian
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
gasbind [norsk]    gauze [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
bind to [engelsk]    tildele, tillegge, koble [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
binding [engelsk]    tildeling, binding [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
binding [norsk]    binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bokbind [norsk]    girjeluovddit [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-230:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bindning [norsk]    bond [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Varebind [norsk]    smussomslag [synonym]   løst omslag som ligger utenpå boken. Boken har da gjerne helbind av skinn eller skinnimitasjon.
Grafisk ordliste © Grøset
bindestrek [norsk]    hyphen [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bind Margin [engelsk]    Innbindningsmarg [norsk]   En utvidet marg som tar hensyn til reduksjonen i lesbart område for dokumenter som skal bindes inn.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
binding time [engelsk]    bindingstidspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bind off (BO) [engelsk]    lukk av [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Papir helbind [norsk]    trykt omslag som limes til bokpapp som omslag til bok.
Grafisk ordliste © Grøset
BIND boot file [engelsk]    BIND-oppstartsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
binder divider [engelsk]    skilleark [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bindingsperiode [norsk]    maturity period [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bindevevssvulst [norsk]    fibrom [med. el. latin]   Godartet svulst som oppstår fra bindevev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bindende pristilbud [norsk]    guaranteed price quote [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bindingsverk/vegger [norsk]    Byggemåte for trehus, skjelettet. Ofte forvekslet med reisverk, se også utmurt/innmurt bindingsverk. Bindingsverket består av vertikale stendere og horisontale sviller i topp og bunn, supplert med spikerslag, losholter, utforinger og utlekting.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no