Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHOSPHORODIAMIDIC FLUORIDE, N,N'-BIS(1-METHYLETHYL)- [engelsk]    N,N´-Bis(1-metyletyl)fosfordiamidofluorid [norsk]    Mipafox, Diisopropylfosfordiamidofluorid [synonym]   molekylformel: C6H16FN2OP
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap