Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PEROXIDE, BIS(4-CHLOROBENZOYL) [engelsk]    4,4'-Diklordibenzoylperoksid [norsk]    Bis(4-klorbenzoyl)peroksid [synonym]   molekylformel: C14H8Cl2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap