Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
BISMUTH TELLURIDE (Bi2Te3) [engelsk]    Vismuttellurid [norsk]   molekylformel: Bi2Te3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap