Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
BORANE, TRIBROMO- [engelsk]    Bortribromid [norsk]   molekylformel: BBr3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BORANE, TRIBUTYL- [engelsk]    Tributylboran [norsk]   molekylformel: C12H27B
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BORANE, TRIETHYL- [engelsk]    Trietylboran [norsk]   molekylformel: C6H15B
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BORANE, TRIFLUORO- [engelsk]    Bortrifluorid [norsk]   molekylformel: BF3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BORANE, TRICHLORO- [engelsk]    Bortriklorid [norsk]   molekylformel: BCl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap