Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
BORON OXIDE (B2O3) [engelsk]    Boroksid [norsk]   molekylformel: B2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap