Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
BORON SODIUM OXIDE (B4Na2O7) [engelsk]    Natriumtetraborat [norsk]   molekylformel: B4Na2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap