Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
HYDROBROMIC ACID [engelsk]    Hydrogenbromid [norsk]   molekylformel: BrH
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BROMIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumbromat(V) [norsk]    Kaliumbromat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap