Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
BU [forkortelse/akronym]    bedriftsutvalg [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 484 omtrentlig(e)
Bun [engelsk]    Bolle [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bua [norsk]    Kiosk  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
buy [engelsk]    kjøpe [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
buk [norsk]    Abdomen, -inis [latin]   (gr. syn.: Coelia)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bue [norsk]    Arcus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
buk [norsk]    Venter, -tris [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
EBU [norsk]    European Broadcast Union. Den europeiske kringkastingsunionen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bug [norsk]    programfeil, programlus [avløserord]   jf. debug
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bud [engelsk]    knopp, kamerat [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bug [engelsk]    feil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bug [engelsk]    feil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bus [engelsk]    buss [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bud [norsk]    anbud [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bus [norsk]    Dybden i seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
buk [norsk]    abdomen [med. el. latin]   Abdomen er den latinske beskrivelsen for magen og buken.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Bull [norsk]    Et "Bull Market" er et uttrykk for et marked med stigende kurser. Bear Market angir et marked med synkende tendens.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
buis [nederlandsk]    bysse [norsk]   Frakt og fiske. Flamsk fiskefartøy Råseil på alle mastene. De forreste mastene kunne legges ned (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Busk [norsk]    Bush [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bud! [engelsk]    Knopp [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Buss [norsk]    En kabel som mange enheter er koblet til.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
BUDG [eurojargon]    budsjett [norsk]   Budget [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
albu [norsk]    Ancon [gresk]   (lat. syn.: Cubitus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bump [engelsk]    dump, ujevnhet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
burn [engelsk]    brenne, (foto:) etterbelyse [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bunt [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
burn [engelsk]    brenne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
busy [engelsk]    opptatt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Busy [engelsk]    Opptatt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Budo [japansk]    Kampens vei [norsk]   Samlingsuttrykk for all japansk kampsport
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Bukk [norsk]    Rei [japansk]   hilsen
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Bulb [norsk]    Torpedoformet blykonstruksjon, festet nederst på kjølbladet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
albu [norsk]    gardnjil [kåfjordsamisk]   (pl.: gardnjilat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
busk [norsk]    biestta [kåfjordsamisk]   (pl.: biestagat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bunn [norsk]    bodni [samisk]   (s) (-tn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Butan [norsk]    BUTANE [engelsk]   molekylformel: C4H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bugge [norsk]    Norwegian investor who lost his money
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bunad [norsk]    Norwegian national costume
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
build [norsk]    versjonstrinn [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
burst [engelsk]    eksplosjon [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
burst [engelsk]    eksplosjon; utbrudd; sprengning, brudd; briste; komme farende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bunke [norsk]    batch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bufre [norsk]    buffer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
buhid [norsk]    Buhid [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunte [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Butan [norsk]    E943a [E-stoff]   drivgass
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Bussa [samisk]    Katt [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Budet [samisk]    Potet [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
burri [kåfjordsamisk]    ung okse  [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
buvru [kåfjordsamisk]    grøt [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
buici [samisk]    hanrei [norsk]   (s) (-icc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Button [engelsk]    utdeler-knappen [norsk]   en liten rund knapp som flyttes fra spiller til spiller med klokka etter hver hånd, for teoretisk å indikere hvem som er utdeleren i hver hånd.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Buy-In [norsk]    Buy-In [engelsk]   Minimumsbeløpet som kreves for å sette seg ned og delta i et bestemt poker-spill.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Budeie [norsk]    Milkmaid [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bunnen [norsk]    The bottom [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Butter [engelsk]    Smør [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bummed [engelsk]    :-C [emotikon/smiley]   User is really bummed
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
bummed [engelsk]    :-c [emotikon/smiley]   bummed out smiley
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
budget [engelsk]    budsjett [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
butikk [norsk]    shop [engelsk]   store [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
butter [engelsk]    smør [norsk]   beurre [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
buffer [norsk]    Mellomlager av data i digitale systemer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
button [norsk]    (jakke)merke (allment); knapp (IKT) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
burden [engelsk]    byrde; lesse; lastekapasitet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bucket [engelsk]    spann, bøtte [norsk]   (hash bucket)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
buffer [engelsk]    mellomlager [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bundle [engelsk]    pakke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
button [engelsk]    knapp [norsk]   (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bundet [norsk]    bound [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
budget [engelsk]    budsjett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
buffer [norsk]    buffer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
buffer [norsk]    buffer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bullet [engelsk]    punkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundle [engelsk]    gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundle [engelsk]    gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
button [engelsk]    knapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
button [engelsk]    knapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
burial [engelsk]    begravning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bue(n) [norsk]    arc [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bulemi [FEIL]    bulimi, bulimia nervosa [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bod/bu [norsk]     uklar normering [FØR]   Fordelingen av disse to formene blir regulert slik: 1 bod el. bu i betydningen opplagshus, oppbevaringsrom, vareutsalg (kjeller-, mat-, ved-, pakk-, sjø-, toll-, kram-); 2 bu i betydningen enkelt lite hus til midlertidig oppholdssted (hvilebu/kvilebu, rorbu, seterbu); 3 kakebu
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bulimi [norsk]    navnet på en spiseforstyrrelse som kjennetegnes ved enorm sultfølelse. Stort matinntak resulterer i at personen kaster opp etterpå. De har behov for å rense seg etter å ha spist, og er misfornøyde med mat og kropp. Noen kan veksle mellom å ha anorektiske perioder og bulimiske perioder.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
bulimi [norsk]    bulimia [med. el. latin]   En unormalt sterk sultfølelse. Medfører at personen ofte inntar store mengder mat.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Buorre [samisk]    Bra [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Bukser [norsk]    Buvssat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
buolva [kåfjordsamisk]    kne [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
buorre [samisk]    god [norsk]   (a) (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
buovja [samisk]    klan [norsk]   (s) (-vjj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
buikit [samisk]    kny [norsk]   (v) (-ikk-) // 'kny, knyste'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Butanal [norsk]    BUTANAL [engelsk]    Butyraldehyd [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
buttons [engelsk]    knapper [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
bulwark [engelsk]    skansekledning [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Buljong [norsk]    Beef tea [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
buduska [spansk]    En overvektig kvinne.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
burlish [spansk]    Bli ledd av , eller når noen blir lurt og gjort narr
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
bukhule [norsk]    Coelia, -ae [gresk]   (lat. syn.: abdomen)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Bushtit [engelsk]    Krattmeis [norsk]   Psaltriparus minimus [latin]   CO, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
buljong [norsk]    broth, stock [engelsk]   bouillon [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
buljong [norsk]    consommé [engelsk]   consommé [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
AES/EBU [norsk]    Grensesnitt (interface) for digital lyd, utviklet av AES og EBU.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
budding [engelsk]    knoppskyting; vordene [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Burundi [norsk]    Burundi [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunnlag [norsk]    bottomset beds [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bundled [engelsk]    sammensatt, buntet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bunnkar [norsk]    sump [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
busking [norsk]    bestockning [svensk]   (vekstfase på korn)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bulimi  [norsk]    Betyr egentlig "oksehunger" og er en spiseforstyrrelse eller sykdom som innebærer at personen spiser ekstremt store mengder mat for å stikke fingeren i halsen for å kaste det opp igjen.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
bursitt [norsk]    bursitis [med. el. latin]   Betennelse i en slimpose.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fjærbu [norsk]    fiervábuvri [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
buovjja [samisk]    hvitfisk [norsk]   (s) (-vjag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Budsjett [norsk]    Planlagt økonomisk utvikling fram til et definert tidspunkt, for eksempel i form av et driftsbudsjett for et kalenderår.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
bulgarsk [norsk]    Bulgarian [engelsk]   bul – bg [ISO-koder]   språket i Bulgaria
Liste over navn på språk © Språkrådet
Bussruta [norsk]    Bus service
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bugarron [spansk]    Den maskuline parten i et homoseksuell forhold.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
building [engelsk]    bygning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
business [engelsk]    forretning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Buccalis [latin]    som hører til kinnen [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bukhinne [norsk]    Peritoneum, -i [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Busillis [latin]    Baffling puzzle or difficult point [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bushbuck [engelsk]    Skriftantilope [norsk]   Tragelaphus scriptus [latin]   Single females at the Mt. Kenya youth hostel 18/11 and at Crater Lake, Lake Naivasha 19/11. Also about 10 in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
buelampe [norsk]    Lyskilde der lyset kommer fra en lysbue mellom to elektroder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bump map [engelsk]    bildepunktsmappe? [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bubbling [engelsk]    boble, boble [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Buginese [engelsk]    buginesisk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bulgaria [norsk]    Bulgaria [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bump-map [norsk]    bump map [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business [engelsk]    Arbeid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunnlast [norsk]    bed load [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
buoyancy [engelsk]    flyteevne [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnfall [norsk]    precipitate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnform [norsk]    base mould [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
budliste [norsk]    anbudslista [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bukknebb [norsk]    Buckbeak [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Budeadju [samisk]    Bodø [norsk]   (propr) (-j-) Budejju; Bådåddjo
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
buvdnjan [samisk]    brunsvidd [norsk]   (a) //buvdnjat (-vnnj-) 'bli brunsvidd' //sohkar buvnnjai bánnui 'sukkeret ble brunsvidd i panna'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
buoridit [samisk]    forbedre [norsk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
budaldit [samisk]    pusle [norsk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)13: dat lea gádvan alcces gári 'han har lagd seg et matfat'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bulerías [spansk]    [bole-RI-ass] Stilart. Mer info...
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Butansyre [norsk]    BUTANOIC ACID [engelsk]    Smørsyre [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butylamin [norsk]    1-BUTANAMINE [engelsk]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Busserull [norsk]    Norwegian blouse
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Buss gatt [norsk]    Åpning i skansekledning for fortøyning.
Maritim ordliste © MaritimStart
BU-medlem [norsk]    Member of the District Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
buildings [engelsk]    bebyggelse [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Busklerke [norsk]    Indian Bushlark [engelsk]   Mirafra erythroptera [latin]   Seks ind. i full sang i sørenden av reservatet i Sultanpur 4.3. var de eneste vi så på hele turen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buskhokko [norsk]    Speckled Chachalaca [engelsk]   Ortalis guttata [latin]   6+ Eco Amazonia 3.9., hørt og sett regelmessig Explorer’s Inn og TRC 6.-11.9., regelmessig Amazonia Lodge og Pantiacolla 17.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bunntekst [avløserord]    footer [norsk]   jf. header (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bus error [engelsk]    bussfeil, adressebussfeil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bunntekst [norsk]    footer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
buddy fix [engelsk]    uoffisiell hurtigreparasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bulk copy [engelsk]    massekopiering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
button ad [engelsk]    reklameknapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst [norsk]    footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst [norsk]    running foot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bue, buet [norsk]    arc, arcuate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bull plug [engelsk]    rørplugg [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bunnsvill [norsk]    (forklaring mangler)
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bukte seg [norsk]    gávnnjardit [samisk]   Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-215: //gearpmaš gávnnjarda eatnamis 'ormen bukter seg på bakken'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
buttonhole [engelsk]    knapphull [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Bus driver [engelsk]    Bussjåfør [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bucca, -ae [latin]    kinn [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Budgerigar [engelsk]    Undulat [norsk]   Melopsittacus undulatus E [latin]   3-4 Warrumbungle 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Busksanger [norsk]    Blyth’s Reed Warbler [engelsk]   Acrocephalus dumetorum [latin]   To observasjoner av enkeltindivider i Keoladeo 19. og 20.2. Dette må karakteriseres som svært dårlig og man får anta at det var tørken som har skylden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buskskvett [norsk]    Whinchat [engelsk]   Saxicola rubetra [latin]   One sighting: 1 single bird in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Busktinamu [norsk]    Brushland Tinamou [engelsk]   Nothoprocta cinerascens [latin]   1+1H JVG 19.11., H ss 20.11., 3 Chancani Rd 23.11., 2 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
buzz track [norsk]    Testfilm for bredde og sideveis justering av spaltebildet i optiske lydhoder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bug report [engelsk]    feilrapport [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bulk order [engelsk]    storordre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunnmorene [norsk]    ground moraine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnmorene [norsk]    lodgement till [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bulk phase [engelsk]    massiv fase [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bullettank [norsk]    bullet tank [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
buntebånd [norsk]    tie wraps [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
buona sera [italiensk]    god kveld [norsk]   (ettermiddag, kveld)
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Bunnmorene [norsk]    Morenemateriale avsatt under en isbre.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
budbringer [norsk]    sátnedoalvu [samisk]   (s) (=)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bureaucracy [engelsk]    byråkrati [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
bunn, grunn [norsk]    Fundus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Buteo buteo [latin]    Musvåk [norsk]   Common Buzzard [engelsk]   Lijang, str Songpan-Zoigê, Mengda, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Busktanagar [norsk]    Common Bush-Tanager [engelsk]   Chlorospingus ophthalmicus [latin]   1 San Gerardo de Dota 20/2, 1 Las Cruces 21/2, flere ss 22/2, vanlig Monteverde 27/2, 8 ss 28/2, 1 Tapantí 2/3, vanlig ss 3/3, vanlig ss 4/3, vanlig ss 5/3, vanlig Monteverde 9/3 og 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo buteo [latin]    Musvåk [norsk]   Common Buzzard [engelsk]   Ett ind. ved Keoladeo 19.2. var turens eneste observasjon. To ubestemte våker ved Sat Tal 2.3. var sannsynligvis musvåk.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Busktanagar [norsk]    Common Bush-Tanager [engelsk]   Chlorospingus ophthalmicus [latin]   3 Manu Road 13.9., 1 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo buteo [latin]    Musvåk [norsk]   Common Buzzard [engelsk]   4 in Mt. Kenya NP 17/11, 1 at the Mt. Kenya youth hostel 18/11, 2 at Lake Nakuru 20/11 and 1 seen en route to Masai Mara 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo augur [latin]    Augurvåk [norsk]   Augur Buzzard [engelsk]   Quite common and seen on many sites, but apart from 20 in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11, 10 around Lake Naivasha and Lake Nakuru 20/11 and 10 en route to Masai Mara 28/11, no more than 3 birds recorded in one single day. Not seen by us in the northern Rift Valley or at the coast.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Busktanagar [norsk]    Common Bush-Tanager [engelsk]   Chlorospingus ophthalmicus [latin]   4-5 Calilegua 14. og 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bucket fill [engelsk]    flatefylling, fyll, områdefylling [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
button face [engelsk]    knappeflate [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bufferstart [norsk]    soft start [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bufferstans [norsk]    soft stop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bullheading [engelsk]    innpumping ved høyere trykk enn i den oljeførende formasjonen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bumper beam [engelsk]    støtfangerbjelke [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
budhøyning [norsk]    staffling [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
buon giorno [italiensk]    god dag [norsk]   (morgen, formiddag)
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Bull, Katie [norsk]    Bell, Katie [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
bunnløshet [norsk]    botnehisvuohta [samisk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
buccarbargu [samisk]    puslearbeid [norsk]   (s) (-rgg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Butanaloksim [norsk]     Butyraldehydoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butanaloksim [norsk]    BUTANAL, OXIME [engelsk]    Butyraldehydoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butylbutanat [norsk]    BUTANOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylbutyrat [synonym]   molekylformel: C8H16O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butyletanat  [norsk]    ACETIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butyrolakton [norsk]    2-OXETANONE, 4-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butyronitril [norsk]    BUTANENITRILE [engelsk]    Propylcyanid [synonym]   molekylformel: C4H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bullet-proof [engelsk]    Skuddsikker [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
BU-sekretær [norsk]    Secretary to the District Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Bubo lacteus [latin]    Gråhubro [norsk]   Verreaux's Eagle-Owl [engelsk]   At the Robert`s Camp, Lake Baringo one pair was breeding outside one of our bungalows and we saw 2 adults and one juv. here 21/11 and 22/11. Also seen at the Kilaguni Lodge, Tsavo West NP late evening 1/12 (seen around the floodlit waterhole).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
budget model [engelsk]    budsjettmodell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bump-mapping [norsk]    bump mapping [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Burkina Faso [norsk]    Burkina Faso [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bulk (great) [engelsk]    store mengden [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bulk modulus [engelsk]    kompresjonsmodul [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
bulk density [engelsk]    gjennomsnittstetthet, porøs tetthet [norsk]   tettheten av det hele
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
buelengde(n) [norsk]    arclength [engelsk]   (ubst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bulbus oculi [norsk]    øyeeplet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
gumpu, gumbu [kåfjordsamisk]    gomme [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bumma, rivja [kåfjordsamisk]    bom [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
buddáduvvan [samisk]    forgjeldet [norsk]   (a) Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)242 //buddádit iežas 'forgjelde seg' (RO)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Butanoylkorid [norsk]    BUTANOYL CHLORIDE [engelsk]    Butyroylklorid [synonym]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bussteknologi [norsk]    Teknologi som benytter seg av en buss for kommunikasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
building land [engelsk]    byggegrunn [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building area [engelsk]    byggeområde [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
built-up area [engelsk]    tettbygd strøk [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building plot [engelsk]    tomt [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
buy on credit [engelsk]    kjøpe på kredit [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
bundet omvalg [norsk]    tied ballot [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   20+ Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo regalis [latin]    Kongevåk [norsk]   Ferruginous Hawk [engelsk]   1 ind Brush - CO 8.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burrowing Owl [engelsk]    Graveugle [norsk]   Athene cunicularia [latin]   CO, KS, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Mai Po, Ruili, Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo lagopus [latin]    Fjellvåk [norsk]   Rough-legged Buzzard [engelsk]   Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo rufinus [latin]    Ørnvåk [norsk]   Long-legged Buzzard [engelsk]   Tre observasjoner, alle fra Keoladeo: 2 ind. 20.2., ett ind. 21.2. og ett ind. 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   En og ti i Keoladeo hhv. 19. og 21.2. og 60 på vei ut mot Bund Baretha 22.2. Arten var ekstremt vanlig i jordbruksområdene i lavlandet og svært mange ble sett fra bussen på transportstrekningene. Beste dagen var 25.2. underveis mot Ramnagar; denne dagen ble 1000 ind. foreslått på loggen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   50+ Eco Amazonia 3.9., 3 str Eco Amazonia-Pto. Maldonado 6.9., 1 str TRC-Explorer’s Inn 9.9., 1 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burrowing Owl [engelsk]    Graveugle / Prærieugle [norsk]   Athene cunicularia [latin]   3 Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Common and widespread: seen in good numbers at suitable habitat on a total of 11 days throughout the trip (not recorded in forested areas in western Kenya or at the coast). We did not estimate any number for the species on several days.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Budongosanger [norsk]    Uganda Woodland Warbler [engelsk]   Phylloscopus budongoensis [latin]   Not too uncommon in Kakamega Forest: 2 birds here 26/11 and 8 the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burrowing Owl [engelsk]    Graveugle [norsk]   Athene cunicularia [latin]   Sett jevnlig i nordvest, 1 Otamendi 28.11., relativt vanlig Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buceros vigil [latin]    Hjelmhornfugl [norsk]   Helmeted Hornbill [engelsk]   1 ind H Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
build-to-plan [engelsk]    bygg i henhold til generell spesifikasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bulleted list [engelsk]    punktliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Card [engelsk]    Visittkort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business note [engelsk]    forretningsnotat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business task [engelsk]    forretningsoppgave [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business tool [engelsk]    forretningsverktøy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business type [engelsk]    forretningstype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business type [engelsk]    virksomhetstype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business unit [engelsk]    forretningsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business view [engelsk]    forretningsvisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
buccal tablet [engelsk]    bukkal tablett [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bulking agent [engelsk]    fyllmiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
buđetbáinna [kåfjordsamisk]    smak til potetene [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
buoret; ádat [samisk]    bedre [norsk]   (a) (-b-) (-b-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Butylmerkaptan [engelsk]    1-Butantiol, 1-BUTANETHIOL [norsk]   molekylformel: C4H10S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Burmese Shrike [engelsk]    Kastanjevarsler [norsk]   Lanius collurioides [latin]   5 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubo africanus [latin]    Flekkhubro [norsk]   Spotted Eagle-Owl [engelsk]   At Ndala Ranch, Voi we saw one bird 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buffy Fish-Owl [engelsk]    Malayfiskeugle [norsk]   Ketupa ketupu [latin]   1 ind Sukau 12.-14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bufferoverløp [norsk]    buffer overrun [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
building block [engelsk]    byggeblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
build-to-order [engelsk]    bygg i henhold til kundespesifikasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
built-in group [engelsk]    innebygde grupper [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business logic [engelsk]    forretningslogikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
button control [engelsk]    knapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
budbringer-RNA [norsk]    messenger RNA [engelsk]   mRNA [forkortelse]   lages ved transkripsjon og spleising fra et gen og bringer den genetiske informasjonen til ribosomene hvor det dirigerer proteinsyntesen.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Bulter, Terris [norsk]    Higgs, Terrence [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Bussdirektivet [norsk]    2001/85/EC [direktivkode]   Directive 2001/85/EC of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and amending Directives 70/156/EEC and 97/27/EC. Official Journal L 042 /02
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
bulke, bulkket [kåfjordsamisk]    linestamp [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bummeránskkat [samisk]    likt og ulikt [norsk]   (nfr) //GV43 (pl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Butylklorformat [norsk]    CARBONOCHLORIDIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Klormaursyrebutylester [synonym]   molekylformel: C5H9ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
building matter [engelsk]    byggesak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building permit [engelsk]    byggetillatelse [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
buying routines [engelsk]    innkjøpsrutiner [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
buying decision [engelsk]    kjøpebeslutning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Buteo swainsoni [latin]    Prærievåk [norsk]   Swainson's Hawk [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubo coromandus [latin]    Braminhubro [norsk]   Dusky Eagle Owl [engelsk]   To ind. sett 19. og 20.2. i Keoladeo var nok de samme ind. som hekket i området. Fuglene ble sett på reir 21. og 23.2., med 3 pullus.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo swainsoni [latin]    Prærievåk [norsk]   Swainson’s Hawk [engelsk]   1 Manu Road 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo polyosoma [latin]    Red-backed Hawk [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 Lachay 28.9. Red-backed og Puna Hawk ble tidligere regnet som underarter av Variable Hawk Andesvåk Buteo polyosoma. Variable Hawk utgår av den grunn som art.  (Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo polyosoma [latin]    Andesvåk [norsk]   Variable Hawk [engelsk]   Red-backed og Puna Hawk ble tidligere regnet som underarter av Variable Hawk / Andesvåk / Buteo polyosoma. Variable Hawk utgår av den grunn som art.  (Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo swainsoni [latin]    Prærievåk [norsk]   Swainson's Hawk [engelsk]   1 str Ibera-Santo Tomé 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo polyosoma [latin]    Red-backed Hawk [engelsk]   1 Humahuaca Rd 15.11., 2 ss 17.11., 1 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
butterdeigskake [norsk]    puff pastry [engelsk]   feuilleté [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
butterdeigskake [norsk]    mille feuille [engelsk]   mille-feuille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bukspyttkjertel [norsk]    pancreas [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
buffer underrun [engelsk]    mellomlageret gikk tomt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bundet kontroll [norsk]    bound control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bulk encryption [engelsk]    massekryptering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business sector [engelsk]    forretningssektor [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bubblepack film [engelsk]    blisterpakning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bulk quantities [engelsk]    større mengder, engros, bulk [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bukspyttkjertel [norsk]    pancreas [engelsk]   Kjertel som blant annet produserer insulin og glukagon. Ligger i buken mot midten/venstre side.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
bukspyttkjertel [norsk]    pancreas [med. el. latin]   Organ som ligger på bakre abdominalvegg, og som skiller ut fordøyelsesenzymer (bukspytt) til tarmen, samt insulin og glukagon til blodet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
BUTANE, 1-BROMO- [engelsk]    1-Brombutan [norsk]   molekylformel: C4H9Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylakrylat [synonym]   molekylformel: C7H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
building complex [engelsk]    boligmassen [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building project [engelsk]    byggetiltak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building density [engelsk]    utnyttingsgrad [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
business concept [engelsk]    forretningside [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Buff-banded Rail [engelsk]    Båndrikse [norsk]   Rallus (Gallirallus) philippensis [latin]   1 Abbatoir Swamp 14.11., 2 Atherton 14.11. og 1 Peterborough 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubo virginianus [latin]    Amerikahubro [norsk]   Great Horned Owl [engelsk]   1 ind Cimarron NG - KS 10.6. og 1 ind Klamath Agency - OR 23.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bullock's Oriole [engelsk]    Gullbryntrupial [norsk]   Icterus bullocki [latin]   Relativt vanlig øst for Rocky Mountains og Montana til Oregon
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo hemilasius [latin]    Mongolvåk [norsk]   Upland Buzzard [engelsk]   Str Xining-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burmabambushøne [norsk]    Mountain Bamboo-Partridge [engelsk]   Bambusicola fytchii [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Butastur indicus [latin]    Gråkinnvåk [norsk]   Grey-faced Buzzard [engelsk]   1 Shanhaiguan 3.5. og 1 Happy Island 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buskhalet olingo [norsk]    Olingo [engelsk]   Bassaricyon gabbii [latin]   1 Monteverde 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo oreophilus [latin]    Flekkvåk [norsk]   Mountain Buzzard [engelsk]   One was seen in Mt. Kenya NP 17/11 and was one of several good birds here this day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubo cinerascens [latin]    Greyish Eagle-Owl [engelsk]   At the Lake Baringo cliffs we saw 2 birds on a day-time roost 21/11
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubalornis niger [latin]    Rødnebbøffelvever [norsk]   Red-billed Buffalo-Weaver [engelsk]   Our first sighting was of 10 birds at the Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 2/12 followed by 4 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-necked Ibis [engelsk]    Gulhalsibis [norsk]   Theresticus caudatus [latin]   H Calilegua 13.11., 2 ss 15.11., 1 v/Salta 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo brachyurus [latin]    Korthalevåk [norsk]   Short-tailed Hawk [engelsk]   4 Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burrowing Parrot [engelsk]    Graveparakitt [norsk]   Cyanoliseus patagonus  [latin]   100+ Quebradas de las Conchas 20.11., 100+ Cafayate 21.11., 15+ str San Luis-Mendoza 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
burbout, eelpout [engelsk]    lake [norsk]   lotte [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
budget allocated [engelsk]    tildelt budsjett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
built-in toolbar [engelsk]    innebygd verktøylinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bullet character [engelsk]    punkttegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business account [engelsk]    forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business closure [engelsk]    selskapet holder stengt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business contact [engelsk]    forretningskontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business process [engelsk]    forretningsprosess [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Project [engelsk]    Forretningsprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bus articulation [engelsk]    belggummi [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bursnjunnehávda [samisk]    praktærfugl [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-103: (-vdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
BUTANAL, 2-ETHYL- [engelsk]    2-Etylbutanal [norsk]    2-Etylbutyraldehyd [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylbutan [norsk]    Isopentan [synonym]   molekylformel: C5H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
business premises [engelsk]    forretningslokale [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building plot area [engelsk]    tomteareal [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
business executive [engelsk]    bedriftsleder [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
budsjettkapitlene [norsk]    chapters of the budget [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Buenia jeffreysii [latin]    Piggkutling [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Business free day [engelsk]    Dies non [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Butorides striatus [latin]    Krabbehegre [norsk]   Striated Heron [engelsk]   1 Cairns 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bucephala albeola [latin]    Bøffeland [norsk]   Bufflehead [engelsk]   5 ind Yellowstone - WY 17.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo jamaicensis [latin]    Rødhalevåk [norsk]   Red-tailed hawk [engelsk]   Vanlig; 1 ind av den lyse prærieformen "Krider's Hawk B. j. kriderii" ved Denver - CO 8.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-bellied Pipit [engelsk]    Myrpiplerke [norsk]   Anthus rubescens [latin]   4+ Red Mountain Pass - CO 13.6. og 10+ Mirror Lake - UT 15.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bucephala clangula [latin]    Kvinand [norsk]   Common Goldeneye [engelsk]   Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Butorides striatus [latin]    Krabbehegre [norsk]   Green-backed Heron [engelsk]   1 Beidaihe 3. og 20.5. Opptil 2 ind. fire dager på Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-bellied Pipit [engelsk]    Myrpiplerke [norsk]   Anthus rubescens [latin]   Sett fåtallig dagene 2.-6.5. Største antall 5 ved Beidaihe 3.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bull-headed Shrike [engelsk]    Oksevarsler [norsk]   Lanius bucephalus [latin]   1 F Happy Island 12.5. Svært sjelden i området.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo magnirostris [latin]    Veivåk [norsk]   Roadside Hawk [engelsk]   5 Golfito skogsvei + str Golfito-San Mateo 23/2, 1 str San Mateo-La Cruz 25/2, 1 str Liberia-Monteverde 27/2, 2 str Monteverde-Arenal-Puerto Viejo 29/2, 1 str La Selva-Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo platypterus [latin]    Bredvingevåk [norsk]   Broad-winged Hawk [engelsk]   1 San Isidro klippe 20/2, 1 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo albicaudatus [latin]    Hvithalevåk [norsk]   White-tailed Hawk [engelsk]   1 Carara 24/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo jamaicensis [latin]    Rødhalevåk [norsk]   Red-tailed Hawk [engelsk]   1 San Vito 21/2, 2 Golfito flystripe 22/2, 1 Golfito skogsvei 23/2, 1 str Monteverde-Arenal-Puerto Viejo 29/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buffy Tuftedcheek  [engelsk]    Båndvingeullkrage [norsk]   Pseudocolaptes lawrencii [latin]   1 San Gerardo de Dota 19/2, 1 Tapantí 3/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Butorides striatus [latin]    Krabbehegre [norsk]   Little Heron [engelsk]   To ind. like ved tempelet i Keoladeo 19.2. Deretter enkeltobs. herfra 20., 21. og 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Butorides striatus [latin]    Krabbehegre [norsk]   Striated Heron [engelsk]   2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 2 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo magnirostris [latin]    Veivåk [norsk]   Roadside hawk [engelsk]   1 Machu Picchu 2.9., jevnlig i Tambopataområdet 6.-11.9., 3 Manu Road 15.9., 1 ss 16.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-breasted Wren [engelsk]    Okerbrystsmett [norsk]   Thryothorus leucotis [latin]   2 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buthraupis montana [latin]    Blåryggfjelltanagar [norsk]   Hooded Mountain-Tanager [engelsk]   5 Manu Road 12.-13.9., 10+ ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Butorides striatus [latin]    Krabbehegre [norsk]   Green-backed Heron [engelsk]   2 sightings on the trip: 1 at a pond near the Lake Baringo cliffs 22/11 and 1 at the Sabaki River 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burhinus capensis [latin]    Flekktriel [norsk]   Spotted Thick-knee [engelsk]   Our first sighting was of two birds near the Lake Baringo cliffs 21/11. The following day we had 2 birds at another site some 5 kms to the north (while we were actually looking for Lichtenstein`s Sandgrouse).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buphagus africanus [latin]    Gulnebboksehakker [norsk]   Yellow-billed Oxpecker [engelsk]   Only recorded near, or in, Masai Mara: 8 en route to the game reserve 28/11 and 3 in the reserve 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Butorides striata [latin]    Krabbehegre [norsk]   Striated Heron [engelsk]   1 Graneros Town 22.11., relativt vanlig i nordøst.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo magnirostris [latin]    Veivåk [norsk]   Roadside Hawk [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo albicaudatus [latin]    Hvithalevåk [norsk]   White-tailed Hawk [engelsk]   1 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Butorides striatus [latin]    Krabbehegre [norsk]   Striated Heron [engelsk]   1 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buceros rhinoceros [latin]    Neshornfugl [norsk]   Rhinoceros Hornbill [engelsk]   4 ind Sukau 13., opptil 10 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-vented Bulbul [engelsk]    Okergumpbylbyl [norsk]   Iole olivacea [latin]   1 ind Poring 10., 2 ind Sukau 12. og 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bungarus flaviceps [latin]    Red-headed Krait [engelsk]   1 ind Kinabalu Park 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bundet objektramme [norsk]    bound object frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bulk Import Wizard [engelsk]    Veiviser for masseimport [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Burnt Glaze Button [engelsk]    Brent glasur-knapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business activity [engelsk]    forretningsaktivitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business database [engelsk]    forretningsdatabase [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business relation [engelsk]    forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business services [engelsk]    Forretningstjenester [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst i skjema [norsk]    form footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bulbus olfactorius [latin]    Luktenerv [norsk]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
bukhinnebetennelse [norsk]    peritonitt [med. el. latin]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
buozalmas, dávda [kåfjordsamisk]    sykdom [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Butandisyreanhydrid [norsk]    2,5-FURANDIONE, DIHYDRO- [engelsk]    Ravsyreanhydrid [synonym]   molekylformel: C4H4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]    Dibutyleter [norsk]   molekylformel: C8H18O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
building assignment [engelsk]    byggeoppdrag [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Budsjett-innst. S. I [norsk]    Budget Recommendation S. I [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
budsjettbehandlingen [norsk]    proceedings on the budgets [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Butorides virescens [latin]    Grønnrygghegre [norsk]   Green Heron [engelsk]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bucephala islandica [latin]    Islandsand [norsk]   Barrow's Goldeneye [engelsk]   Vanlig Yellowstone - WY 17.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-barred Warbler [engelsk]    Rododendronsanger [norsk]   Phylloscopus pulcher [latin]   Dali, Emei Shan, Mengda, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Butorides virescens [latin]    Grønnrygghegre [norsk]   Green Heron [engelsk]   3 Golfito 23/2, 2 Carara 24/2, 1 Lagarto 8/3, 5 Carara 11/3 (Fisketeknikk med agn ble demonstrert).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burhinus bistriatus [latin]    Amerikatriel [norsk]   Double-striped Thick-knee [engelsk]   1 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-rumped Warbler [engelsk]    Kakiparula [norsk]   Basileuterus fulvicauda [latin]   2 La Selva 6/3, 1 Lagarto 8/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burhinus oedicnemus [latin]    Triel [norsk]   Eurasian Thick-knee [engelsk]   Ett ind. ble hørt like ved hovedinngangen til Keoladeo 20.2. To ind. ble dessuten sett ved Bund Baretha, like nedenfor demningen, 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-barred Warbler [engelsk]    Rododendronsanger [norsk]   Phylloscopus pulcher [latin]   Litt overraskende kun en observasjon på hele turen: ett ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo poecilochrous [latin]    Puna Hawk [engelsk]   5 Marcopomacocha 31.8., 2 Machu Picchu 2.9., 1 Huacarpay Lake 11.9., 2 str Manu Road-Pisac 25.9., 1 Abra Malaga 27.9. Red-backed og Puna Hawk ble tidligere regnet som underarter av Variable Hawk, Andesvåk Buteo polyosoma. Variable Hawk utgår av den grunn som art.  (Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bucco macrodactylus [latin]    Brunkronedovenfugl [norsk]   Chestnut-capped Puffbird [engelsk]   1 TRC 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-rumped Warbler [engelsk]    Kakiparula [norsk]   Basileuterus fulvicauda [latin]   1 TRC 7.9., 1H Amazonia Lodge 17.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bucorvus leadbeateri [latin]    Rødmaskehornfugl [norsk]   Southern Ground Hornbill [engelsk]   While enjoying breakfast at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 2/12 3 Southern Ground Hornbills turned up on the plains.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-throated Apalis [engelsk]    Sotapalis [norsk]   Apalis rufogularis [latin]   Our only sighting was of 2 birds in Kakamega Forest 26/11. These were found in area near the Ikuywa bridge.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-bellied Warbler [engelsk]    Akasiesanger [norsk]   Phyllolais pulchella [latin]   One nice bird seen at Lake Baringo was a Buff-bellied Warbler just outside Robert`s Camp 21/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo poecilochrous [latin]    Puna Hawk [engelsk]   1 Lago Pozuelos 16.11., 2-3 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
business data action [engelsk]    forretningsdatahandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business History Log [engelsk]    forretningslogg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business information [engelsk]    selskapsinformasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business to business [engelsk]    handel mellom bedrifter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business to consumer [engelsk]    salg til forbruker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Tools menu [engelsk]    Forretningsverktøy-meny [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business-to-business [engelsk]    bedrift-til-bedrift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business-to-consumer [engelsk]    bedrift-til-kunde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst for gruppe [norsk]    group footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst i rapport [norsk]    report footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunn el. botn / bonn [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
business to business [engelsk]    B2B [forkortelse/akronym]   (salg til forretningslivet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
business to consumer [engelsk]    B2C [forkortelse/akronym]   (salg til forbrukere)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bulstrode, Millicent [engelsk]    Bylling, Milly [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
bukhuleundersøkelse [norsk]    laparaskopi [med. el. latin]   Undersøkelse av organene i bukhulen, ved hjelp av et kikhullsinstrument. Instrumentet innføres gjennom små snitt i bukveggen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Buorre bassi dutnje [samisk]    God helg til deg [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
bunstar. vuoláldus [kåfjordsamisk]    madrass [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
budeaita, buđeaita [kåfjordsamisk]    potet [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
buhtetnállu, sivlá [kåfjordsamisk]    kavvelhuenål [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
buori millii dahkat [samisk]    blidgjøre [norsk]   (v) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Butyl-3-metylpropanat [norsk]    BUTANOIC ACID, 3-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylisovaleriat [synonym]   molekylformel: C9H18O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
budget criteria system [engelsk]    kriteriesystemet [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
business and industry [engelsk]    næringsliv [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Bullheads and sculpins [engelsk]    Ulkefamilien  [norsk]   Cottidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Buff-rumped Thornbill [engelsk]    Okergumptornsmett [norsk]   Acanthiza reguloides E [latin]   Vanlig Warrumbungle NP 23.11., 10-15 Coonabarabran 24.11., 5-6 Cocopara NP 25.11., 3-6 Deniliquin 26. og 28.11. og 1 You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-throated Warbler [engelsk]    Lisanger [norsk]   Phylloscopus subaffinis [latin]   Dali, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buarremon brunneinucha [latin]    Brunissekjerrspurv [norsk]   Chestnut-capped Brush-Finch [engelsk]   2 Tapantí 5/3, 2 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-throated Saltator [engelsk]    Brunstrupesaltator [norsk]   Saltator maximus [latin]   1 San Isidro klippe 20/2, 1 Las Cruces 21/2, flere str Golfito-San Mateo 23/2, 2 Carara 24/2, 1 str Arenal-Puerto Viejo 29/2, 10 La Selva 1/3, få ss 2/3, 2 Tapantí 4/3, 1 La Selva 6/3, flere Lagarto 7/3 og 8/3, 5 San Luis Valley 9/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteogallus urubitinga [latin]    Svartvåk [norsk]   Great Black-Hawk [engelsk]   1 TRC 7.9., 1 ss 8.9., 3 ss 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Busarellus nigricollis [latin]    Fiskevåk [norsk]   Black-collared Hawk [engelsk]   2 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-throated Saltator [engelsk]    Brunstrupesaltator [norsk]   Saltator maximus [latin]   1 Eco Amazonia 4.9., 5 TRC 8.9., 1 Manu Road 13.-14.9., 1 Amazonia Lodge 16.9., 1 Pantiacolla 21.9., 1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Burhinus vermiculatus [latin]    Vanntriel [norsk]   Water Thick-knee [engelsk]   Two birds seen at Hippo Point, Kisumu 27/11 had apparently tried to nest there, but the eggs had been destroied by some kids (according to a local). At the Sabaki River, Malindi we saw a total of 8 birds 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buccanodon duchaillui [latin]    Skjellskjeggfugl [norsk]   Yellow-spotted Barbet [engelsk]   Quite common in the western forests: 1 in Saiwa Swamp NP 24/11, 2-3 birds in Kakamega Forest 25/11 and 5 birds here both 26/11 and 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubalornis albirostris [latin]    Hvitnebbøffelvever [norsk]   White-billed Buffalo-Weaver [engelsk]   Only recorded at Lake Baringo, where the species was common: 15 noted 21/11, 20 birds 22/11 and 5 the last morning 23/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-banded Tyrannulet [engelsk]    Yungastyrannulett [norsk]   Mecocerculus hellmayri [latin]   1 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bushy-crested Hornbill [engelsk]    Bronsehornfugl [norsk]   Anorrhinus galeritus [latin]   4 ind Sukau 14., 12-15 ind str Danum-Lahad Datu 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-necked Woodpecker [engelsk]    Hjelmspett [norsk]   Meiglyptes tukki [latin]   2 ind Sukau 15., 1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Business Data Catalog [engelsk]    forretningsdatakatalog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business intelligence [engelsk]    forretningsintelligens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business presentation [engelsk]    forretningspresentasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Unit Settings [engelsk]    Innstillinger for forretningsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bufret Exchange-modus [norsk]    Cached Exchange Mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
buffer for sideutdata [norsk]    page output cache [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bužis; váttisvuohta [samisk]    problem [norsk]   (s) bužis (-hcás-); váttisvuohta (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Butyl-2-hydroksypropanat [norsk]    PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyllaktat [synonym]   molekylformel: C7H14O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
building development plan [engelsk]    bebyggelsesplan [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
business administration [engelsk]    bedriftsøkonomi [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Buteogallus anthracinus [latin]    Kullvåk [norsk]   Common Black-Hawk [engelsk]   2 str San Isidro-San Vito 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-spotted Woodpecker [engelsk]    Rødnakkespett [norsk]   Campethera nivosa [latin]   One bird was seen by one observer in Kakamega Forest our last morning here 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buphagus erythrorhynchus [latin]    Rødnebboksehakker [norsk]   Red-billed Oxpecker  [engelsk]   Several sightings: 1 in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 and about 20 at Crater Lake later the same day, 5 at Lake Nakuru 20/11, 1 at Kongelai escarpment 25/11 and 8 and 2 birds in Masai Mara 29/11 and 30/11, respectively.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteogallus meridionalis [latin]    Kanelvåk [norsk]   Savanna Hawk [engelsk]   1 Calilegua 14.11., 2 JVG 19.11., 1 ss 20.11., 2 Graneros Town 22.11., 5+ Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bukke; bøye; bue; bøyle [norsk]    bow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Building Blocks Organizer [engelsk]    Byggeblokkassistent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Contact Record [engelsk]    forretningskontaktoppføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business History Folder [engelsk]    forretningsloggmappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business-to-business site [engelsk]    bedrift-til-bedrift-webområde (B2B) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business-to-consumer site [engelsk]    bedrift-til-kunde-webområde (B2C) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Butylhydroksyanisol - BHA [norsk]    E320 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Butylhydroksytoluen - BHT [norsk]    E321 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
buoidda; gádvi; goaigi [samisk]    røyskatt [norsk]   (s) buoidda (-idag-); gádvi (-dvv-) 'røyskatthunn' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-234: goaigi (-igg-) 'røyskatthann'; jf oter, oterhann
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
BUTANOIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metylbutanat [norsk]    Metylbutyrat [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, PROPYL ESTER [engelsk]    Propylbutanat [norsk]    Propylbutyrat [synonym]   molekylformel: C7H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Budget Recommendation S. I []    finanskomiteens innstilling [norsk]   Recommendation of the Committee on Finance and Economic Affairs [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Build (castles) in the air [engelsk]    In aere aedificare [latin]   (St. Augustine)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Buff-breasted Earthcreeper [engelsk]    Langnebbmarkløper [norsk]   Upucerthia validirostris [latin]   5 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-browed Foliage-gleaner [engelsk]    Okerbrynløvgransker [norsk]   Syndactyla rufosuperciliata [latin]   1H Calilegua 13.11., 1 ss 14.11., 1H ss 15.11., 1H El Palmar 29.11., 2 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
business-to-business / B2B [norsk]    handel mellom bedrifter, bedriftshandel [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
business-to-consumer / B2C [norsk]    salg til forbruker [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
business-to-government / B2G [norsk]    salg til det offentlige [avløserord]   (= business-to-administration (B2A))
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Business Activity Statement [norsk]    business activity statement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business of the consultative body [engelsk]    forhandlingene i konsultasjonsorganet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Buff-breasted Paradise-Kingfisher [engelsk]    Trådstjertisfugl [norsk]   Tanysiptera sylvia [latin]   1 Kingfisher Park 12.11. og 5 Mt. Whitfield 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-throated Foliage-gleaner  [engelsk]    Blekstrupeløvgransker [norsk]   Automolus ochrolaemus [latin]   1 Las Cruces 22/2, 1 Tapantí 3/3, 3 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buff-throated Foliage-gleaner [engelsk]    Blekstrupeløvgransker [norsk]   Automolus ochrolaemus [latin]   1H Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
business-to-administration / B2A [norsk]    salg til det offentlige [avløserord]   (= business-to-government (B2G))
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bue; lysbue (gnist); sirkelbue [norsk]    arc [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Business Contact Manager-database [norsk]    Business Contact Manager database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Contact Manager toolbar [engelsk]    Business Contact Manager-verktøylinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business-to-business-integrasjon [norsk]    business-to-business integration [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst, bunntekst på side [norsk]    page footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bubble flow can be controlled [engelsk]    Boblestrømmen kan kontrolleres [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Buot olbmot saddet okte japmit [samisk]    Alle mennesker må dø en gang [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
BUTANOIC ACID, 4-(2,4-DICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4-Diklorfenoksybutansyre [norsk]    2,4-Diklorfenoksysmørsyre, 2,4-DB [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 3-OXO-, METHYL ESTER [engelsk]    Metyl-3-okso-butanat [norsk]    Aceteddiksyremetylester, Metylacetoacetat [synonym]   molekylformel: C5H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Burhinus magnirostris (grallarius) [latin]    Styltetriel [norsk]   Bush Thick-knee [engelsk]   Hørt Kingfisher Park 12. og 13.11., 2 Hasties Swamp 14.11., 2 Tolga 15.11. og 3 Cairns 17.11. I tillegg hørt Cairns 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bundet; grense; hopp, byks, sprett [norsk]    bound  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bukte, slynge seg; sving; løkke; bukt [norsk]    meander [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Business Contact Manager for Outlook [norsk]    Business Contact Manager for Outlook [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Contact Manager Home Page [engelsk]    Hjemmeside for Business Contact Manager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Contact Manager Learning Center [engelsk]    Informasjonssenter for Business Contact Manager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BUTANOIC ACID, 4-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)- [engelsk]    4-(4-Klor-2-metylfenoksy)butansyre [norsk]    4-(4-Klor-2-metylfenoksy)smørsyre [synonym]   molekylformel: C11H13ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Buarremon brunneinucha / Atlapetes brunneinucha [latin]    Brunissekjerrspurv [norsk]   Chestnut-capped Brush-Finch [engelsk]   4 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buarremon torquatus / Atlapetes torquatus [latin]    Cordillerakjerrspurv [norsk]   Stripe-headed Brush-Finch [engelsk]   1 Pillahuata 12.9., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
BUTANEDIOIC ACID, [(DIMETHOXYPHOSPHINOTHIOYL)THIO]-, DIETHYL ESTER [engelsk]    Malation [norsk]    S-(1,2-dikarbetoksyetyl)-O,O-dimetylfosforditioat [synonym]   molekylformel: C10H19O6PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Business Contact Manager for Microsoft® Office Outlook® 2007 [norsk]    Business Contact Manager for Microsoft® Office Outlook® 2007 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft