Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
BUDG [eurojargon]    budsjett [norsk]   Budget [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
budget [engelsk]    budsjett [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
budget [engelsk]    budsjett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Budgerigar [engelsk]    Undulat [norsk]   Melopsittacus undulatus E [latin]   3-4 Warrumbungle 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
budget model [engelsk]    budsjettmodell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
budget allocated [engelsk]    tildelt budsjett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
budget criteria system [engelsk]    kriteriesystemet [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Budget Recommendation S. I [engelsk]    Budsjett-innst. S. I [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Budget Recommendation S. I []    finanskomiteens innstilling [norsk]   Recommendation of the Committee on Finance and Economic Affairs [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget