Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BUTANEDIOIC ACID, [(DIMETHOXYPHOSPHINOTHIOYL)THIO]-, DIETHYL ESTER [engelsk]    Malation [norsk]    S-(1,2-dikarbetoksyetyl)-O,O-dimetylfosforditioat [synonym]   molekylformel: C10H19O6PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap