Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
BUTANOIC ACID [engelsk]    Butansyre [norsk]    Smørsyre [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
1H-INDOLE-3-BUTANOIC ACID [engelsk]    3-Indolylbutansyre [norsk]    3-Indolylsmørsyre, 3-Indolsmørsyre [synonym]   molekylformel: C12H13NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylbutanat [norsk]    Butylbutyrat [synonym]   molekylformel: C8H16O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metylbutanat [norsk]    Metylbutyrat [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, PROPYL ESTER [engelsk]    Propylbutanat [norsk]    Propylbutyrat [synonym]   molekylformel: C7H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 3-OXO-, METHYL ESTER [engelsk]    Metyl-3-okso-butanat [norsk]    Aceteddiksyremetylester, Metylacetoacetat [synonym]   molekylformel: C5H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 3-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-3-metylpropanat [norsk]    Butylisovaleriat [synonym]   molekylformel: C9H18O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 4-(2,4-DICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4-Diklorfenoksybutansyre [norsk]    2,4-Diklorfenoksysmørsyre, 2,4-DB [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 4-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)- [engelsk]    4-(4-Klor-2-metylfenoksy)butansyre [norsk]    4-(4-Klor-2-metylfenoksy)smørsyre [synonym]   molekylformel: C11H13ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap