Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
ACETIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyletanat  [norsk]    Butylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylbutanat [norsk]    Butylbutyrat [synonym]   molekylformel: C8H16O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-2-propenat [norsk]    Butylakrylat [synonym]   molekylformel: C7H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORIC ACID, DIBUTYL ESTER [engelsk]    Dibutylfosfat  [norsk]   molekylformel: C8H19O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORIC ACID TRIBUTYL ESTER [engelsk]    Tributylfosfat [norsk]   molekylformel: C12H27O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylklorformat [norsk]    Klormaursyrebutylester [synonym]   molekylformel: C5H9ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 3-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-3-metylpropanat [norsk]    Butylisovaleriat [synonym]   molekylformel: C9H18O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-2-hydroksypropanat [norsk]    Butyllaktat [synonym]   molekylformel: C7H14O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    Butylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap