Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Ganda/Bardni [samisk]    Gutt [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind